朱家角摇快船 地铁徐盈路站
“Zhujiajiao Yaokuaichuan” Metro Xuying Road Station